Takstein.

Denne jobben er en renovering av et gammelt trehus. Det viste seg å være råte og store skjevheter i hele takkonstruksjonen, så det måtte fores opp og lages nytt tak over det gamle taket. Det ble brukt enkeltkromet teglstein på denne jobben.

           

Utskjæringer i takstoler gesimskasser på jobben over.

Utskifting av mønebånd og senking av møne.

På denne jobben er det byttet ut tegl på hovedhuset og lagt decra på uthuset.