Papp/Membran - Asfaltbasert takbelegg, stort produktutvalg! (Underlagspapp, overlagspapp, sveisepapp, derbigum)
Folie - PVC basert takbelegg. Tynnere enn papp, men gode egenskaper for nordisk klima. Levetid er det samme som papp. (Sika, alkorplan, Hektafol)

 

Denne jobben er en omtekking av en hangar. Det ble brukt Sika PVC folie med formontert migresjonssperre. Vi leverte også sikringsbraketter for personsikring med sele.

               

Denne jobben er en renovering av en gammel membran over et parkeringshus. Betongdekket ble preparert med barkespade for størst mulig heft til gammel membran. Det ble tekket to lag Esha base og senere isolert med to lag styrofoam isolasjon (5 + 10cm) Dette ga underlag for nytt betongdekke til lekeplass.

Hyttetak indre oslofjord. Tekkning med isola selvklebing og listetekking over skjøter.

Enebolig, ett lag papp på shingel.

Balkong, ett lag pappmembran 5mm.

Kulvert. For jordvarmeanlegg, tekket med derbigum.

Lagt 30cm isolasjonsopptekking og folie.

Balkong, foliemembran.

Papp-prosjekt på vinterstid.