Decra - Plater som er formet som takstein. Platene er mye lettere enn takstein så belastningen på taket blir mindre. Ideelt for omlegging av shingeltak.

 

Enebolig. Ombygging fra shingel til Decra. Taket sløyfes og lektes som et taksteinstak.

Enebolig. Ombygging fra shingel til Decra. Taket sløyfes og lektes som et taksteinstak. Leverte også blikkenslagerier. Pipe, luftehatt, takrenne og vindshier.

Enebolig, ombygging fra shingel til Decra.